Emballage – hvordan og hvor meget genbruger vi?

På Bondy har vi i en periode ’overvåget’ trafikken på vores lager for at finde ud af hvor vi kan forbedre os ift. emballage. Vi har fundet ud af at vi genbruger 30% af de papkasser som vi får fra vores leverandører og vi genbruger næsten 100% af det kassefyld som vi modtager fra leverandører. Det papfyld vi ikke kan bruge, bliver sendt til genanvendelse.

Disse observeringer har givet os et billede af hvor vi kan forbedre os og at vi skal have sat nogle konkrete mål for at øge procentdelen af de papkasser vi genbruger og finde grønnere alternativer, hvor vi kan. Det vi allerede er begyndt på, er at udskifte købt plastfyld, som vi bruger til at sende småpakker, med bionedbrydeligt fyld. Det er en lille mængde plastik vi sparer naturen for, men selv små skridt kan hjælpe os imod en mere bæredygtig forretning.

Så hvis du som kunde modtager en ’gammel’ papkasse fra os, så er det vores forsøg på at minimere emballagespild. Du vil også snart modtage småpakker fra Bondy med bionedbrydeligt fyld i, som også er genanvendeligt og komposterbart.

Det er en start og vi håber at vores tiltag kan åbne op for mere samarbejde med kunder og leverandører omkring emballage.

Læs mere her