Vores certificeringer

Vi er certificerede og har godkendelserne i orden - det er vores garanti.

Hos Bondy har vi alle relevante certifikater og godkendelser på plads og opdateret. Vi er blandt andet godkendt af de danske sundhedsmyndigheder til at håndtere komponenter, der anvendes i fødevareindustrien og er desuden godkendt af FDA. Vi holder os samtidig løbende opdateret om at vores leverandørers certifikater er på plads og har udviklet erklæringer på disse.

Læs mere om vores certifikater, samt erklæringer på vores leverandører herunder:

ISO 9001:2015

Denne internationale standard specificerer krav til et kvalitetsledelsessystem, hvor en virksomhed har behov for at demonstrere sin formåen til konsekvent at tilvejebringe produkter, der opfylder kundekrav og relevante lov- og myndighedskrav. Samtidigt stiler virksomheden efter at styrke kundetilfredshed ved den effektive anvendelse af systemet, herunder processer til løbende forbedring af systemet og sikring af overensstemmelse med kundekrav og relevante lov- og myndighedskrav.

Hent ISO erklæringer på vores leverandørerDownload certifikat

RoHS

Europa-Parlamentets direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. Dette direktiv fastsætter regler for begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) for at bidrage til beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet, herunder miljømæssigt forsvarlig nyttiggørelse og bortskaffelse af affald fra EEE.

Hent RoHS erklæringer på vores leverandører

REACH

EACH er en EU-forordning, der er vedtaget for at forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet mod de risici, som kemikalier kan medføre, samtidig med at den europæiske kemiske industris konkurrenceevne forbedres. Det fremmer også alternative metoder til risikovurdering af stoffer for at reducere antallet af dyreforsøg.

Download Bondys REACH erklæring

Håndtering af konfliktmineraler

Vi vil i Bondy på ansvarligvis kontinuerligt arbejde for at sikre os, at vores forsyningskæde ikke er med til at finansiere væbnede konflikter, og at vores produkter ikke indeholder konfliktmineraler (3TG). Det gør vi blandt andet ved, at vi ikke handler med mineraler direkte fra miner eller værker, og at vi forventer at alle vores leverandører overholder EU forordning 2017/821 om handel med konfliktmineraler. Vi forventer at vores leverandører er i stand til at levere konfliktmineralerklæringer ved brug af CMRT ”Conflict Minerals Reporting Template”.

Download Bondys Conflict Minerals erklæring
Miljø- og Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet har udviklet regler for emballage og andre materialer til fødevarekontakt, herunder grænseværdier for frigivelse af stoffer fra materiale til mad. Bondy er godkendt af Fødevarestyrelsen til håndtering og salg af fødevare-kontaktmaterialer. Du får fuld sporbarhed af vores komponenter til fødevareproduktion og håndtering af fødevarer.

Læs mere om Bondy i fødevareindustrienHent erklæringer på Fødevarekontaktmaterialer og FDA