Vores certificeringer

Vi er certificerede og har godkendelserne i orden - det er vores garanti.

Hos Bondy har vi konstant fokus på sundhed og sikkerhed. Når du arbejder med os, kan du være helt sikker på at alle relevante certifikater og godkendelser er på plads og opdateret – det er vores garanti. Vores certifikater omfatter EU1935 / 2004, RoHS – 2011/65 / EU og REACH. Vi er godkendt af de danske sundhedsmyndigheder til at håndtere komponenter, der anvendes i fødevareindustrien og er desuden godkendt af FDA.

ISO 9001:2015

Denne internationale standard specificerer krav til et kvalitetsledelsessystem, hvor en virksomhed har behov for at demonstrere sin formåen til konsekvent at tilvejebringe produkter, der opfylder kundekrav og relevante lov- og myndighedskrav. Samtidigt stiler virksomheden efter at styrke kundetilfredshed ved den effektive anvendelse af systemet, herunder processer til løbende forbedring af systemet og sikring af overensstemmelse med kundekrav og relevante lov- og myndighedskrav.

Download certifikat

EU1935/2004

EU1935 / 2004 fastsætter fælles regler for emballagematerialer og genstande som f.eks. flasker og beholdere, som kommer – eller kan komme – i direkte eller indirekte kontakt med fødevarer. Forordningen søger at beskytte menneskers sundhed og forbrugernes interesser og at sikre, at de anvendte produkter kan sælges overalt i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde – et område bestående af de 28 EU-lande, Island, Liechtenstein og Norge, hvor der er fri bevægelighed for personer, varer, tjenesteydelser og kapital.

Læs mere

RoHS

Europa-Parlamentets direktiv 2011/65 / EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. Dette direktiv fastsætter regler for begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) for at bidrage til beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet, herunder miljømæssigt forsvarlig nyttiggørelse og bortskaffelse af affald fra EEE.

Læs mere
Miljø- og Fødevareministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet

Regler for emballage og andre materialer til fødevarekontakt, herunder grænseværdier for frigivelse af stoffer fra materiale til mad. I Danmark er der generelle regler, der omfatter alle materialer til fødevarekontakt. Reglerne er generelt harmoniserede EU-regler, men der er også områder, der har nationale danske regler, for eksempel for farvning fra glas.

Læs mere

REACH

REACH er en EU-forordning, der er vedtaget for at forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet mod de risici, som kemikalier kan medføre, samtidig med at den europæiske kemiske industris konkurrenceevne forbedres. Det fremmer også alternative metoder til risikovurdering af stoffer for at reducere antallet af dyreforsøg.

Læs mere

Bondy’s politik om konfliktmineraler

Vi vil i Bondy på ansvarlig vis kontinuerligt arbejde for at sikre os, at vores forsyningskæde ikke er med til at finansiere væbnede konflikter, og at vores produkter ikke indeholder konfliktmineraler (3TG). Det gør vi blandt andet ved, at vi ikke handler med mineraler direkte fra miner eller værker, og at vi forventer at alle vores leverandører overholder EU forordning 2017/821 om handel med konfliktmineraler.

Vi forventer at vores leverandører er i stand til at levere konfliktmineralerklæringer ved brug af CMRT ”Conflict Minerals Reporting Template” .

Læs mere

Bondy i fødevareindustrien

Bondy er godkendt af Fødevarestyrelsen til håndtering og salg af fødevare-kontaktmaterialer. Du får fuld sporbarhed af vores komponenter til fødevareproduktion og håndtering af fødevarer.

Læs mere

Få nyheder, inspiration samt tips og tricks fra Bondy

Få nyt fra Bondy på LinkedIn

Få nyt fra Bondy på Facebook