Cookies og privatlivspolitik

Tryg og sikker behandling af dine personoplysninger.

Privatlivspolitik

I forbindelse med EU’s nye persondataforordning, har vi opdateret vores privatlivspolitikker.

Du kan downloade de opdaterede politikker herunder.

Vi gemmer oplysninger om vores kontakter for at kunne hjælpe dem bedst muligt.

De data, vi gemmer, er eksempelvis navn, e-mailadresse, samt hvilket af vores produktkategorier de har udvist interesse for.

Vi bruger oplysningerne for at afgøre, hvornår det er relevant at tage kontakt.

Det kunne eksempelvis være ved produktændringer, alternative nye løsninger, eller andet, som vi anser kan have betydning for dem og deres selskab.

Vi deler ikke data med andre, og de er gemt på en forsvarlig måde.

Download vores privatlivspolitik

Brug af cookies

1. Indledning

Vi, BONDY (“Selskabet”), bruger som alle andre hjemmesider cookies på vores hjemmeside, og indsamler på den måde visse oplysninger om de personer, som benytter vores hjemmeside. I denne informationspolitik forklarer vi bl.a., hvilke cookies vi bruger, hvad de bruges til, og hvilke valgmuligheder du har med hensyn til vores cookies. Integritetspolitikken beskriver også dine rettigheder i forhold til os, og hvordan du kan udøve dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger.

2. Hvem er dataansvarlig?

Selskabet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der indsamles om besøgende på Selskabets hjemmeside. Herunder finder du Selskabets kontaktoplysninger:

Bondy A/S
CVR nr. 20678100
Hassellunden 14, 2765 Smørum
Tlf. +45 70 15 14 14

Kontakt vores databeskyttelsesrådgiver på info@bondy.dk, hvis du har spørgsmål om Selskabets behandling af dine personoplysninger.

3. Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstbaseret fil, der placeres på din computer, mobiltelefon eller lignende enhed med oplysninger om din navigering på hjemmesiden. Der findes midlertidige cookies og permanente cookies. Midlertidige cookies, også kaldet session cookies, gemmes i din enhed, indtil du lukker browseren. Permanente cookies har en udløbsdato, og når denne dato er passeret, slettes cookien, når du vender tilbage til den hjemmeside, der oprettede den.

Cookies kan være “førstepartscookies” eller “tredjepartscookies”. Førstepartscookies er cookies, Selskabet har placeret på hjemmesiden. Tredjepartscookies er cookies, som er placeret på hjemmesiden af andre end Selskabet.

4. Kan jeg sige nej til cookies?

Hvis du ikke vil tillade, at der gemmes cookies på din enhed, kan du som regel helt eller delvis blokere cookies i din browsers indstillinger. I nogle browsere kan du f.eks. vælge at blokere alle cookies, kun acceptere førstepartscookies eller slette cookies, når du lukker din browser. Du kan i browserens indstillinger også slette cookies, der er gemt tidligere. Husk, at hvis du vælger at slette eller blokere cookies, kan det medføre, at du ikke kan bruge vores hjemmeside og tjenester.

5. Hvem kan vi dele dine cookieoplysninger med

De personoplysninger, der indsamles via tredjepartscookies, videregives også til den tredjepart, som stiller cookien til rådighed i Google Analytics som vi bruger til at indsamle besøgsstatistik på hjemmesiden.

Selskabet vil kunne overføre dine cookieoplysninger til samarbejdspartnere der sikrer drift, sikkerhed og analyse af brugerdata på vores hjemmeside. Disse modtagere har kun ret til at behandle dine cookieoplysninger på selskabets vegne i forbindelse med, at de udfører en tjeneste for Selskabet som f.eks. at levere en bestilt vare til dig. Selskabet træffer alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine data håndteres sikkert og med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved overførsel til eller deling med sådanne udvalgte tredjeparter.

Selskabet kan også videregive dine personoplysninger til myndigheder, hvis vi har pligt til at gøre det ifølge lov. Hvis hele eller dele af Selskabet sælges, kan Selskabet overføre dine personoplysninger til en potentiel køber af virksomheden.

6. Dine rettigheder

Du har visse lovbestemte rettigheder, du kan gøre gældende over for Selskabet. Herunder følger et resumé af disse rettigheder. Du finder komplette oplysninger om dine rettigheder i Persondataforordningen, kapitel 3-5.

  • Ret til adgang/registerindsigt. Du har ret til at få at vide, om Selskabet behandler personoplysninger om dig. Hvis det er tilfældet, har du ret til at blive underrettet om bl.a., hvilke personoplysninger der behandles, formålene med behandlingen, hvilke eksterne modtagere der har adgang til dine personoplysninger, og hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger.
  • Ret til dataportabilitet. Du har ret til at få en kopi af de personoplysninger, du har givet Selskabet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at forlange, at Selskabet overfører disse personoplysninger til en anden dataansvarlig. Retten til dataportabilitet gælder for personoplysninger, som behandles automatisk, og som er baseret på dit samtykke eller på en aftale, hvor du er part.
  • Rettelse af urigtige oplysninger. Du har ret til at forlange, at Selskabet berigtiger urigtige eller ufuldstændige oplysninger om dig.
  • Sletning af visse oplysninger. Du har ret til at forlange, at Selskabet sletter dine personoplysninger under visse forudsætninger, f.eks. at personoplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, vi indsamlede dem til.
  • Ret til at gøre indsigelse mod Selskabets behandling af personoplysninger. Du har ret til at gøre indsigelse mod Selskabets behandling af dine personoplysninger. Retten til at gøre indsigelse gælder bl.a., hvis behandlingen er baseret på en interesseafvejning, medmindre Selskabet kan påvise (i) vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller (ii) behandlingen er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
  • Ret til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring. Du har ret til når som helst at gøre indsigelse mod, at Selskabet behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod en sådan behandling, skal Selskabet uden unødig forsinkelse standse al direkte markedsføring til dig.
  • Ret til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du har i nogle tilfælde ret til at forlange en begrænsning af Selskabets behandling af dine personoplysninger. Hvis du f.eks. har bestridt, at dine personoplysninger er korrekte, kan du forlange en begrænsning af behandlingen, i perioden indtil Selskabet har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte.
  • Klager. Hvis du vil klage over Selskabets behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en sådan klage til Datatilsynet.

Kontakt Selskabet på info@bondy.dk hvis du vil anmode om registerindsigt, dataportabilitet, berigtigelse, sletning, indsigelse eller begrænsning.

7. Ændringer i privatlivspolitik

Selskabet forbeholder sig ret til at ændre denne privatlivspolitik, og ændringerne bliver adviseret på denne hjemmeside.